Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Vaccinaties bekeken vanuit de vier natuurkwaliteiten

Allereerst een korte uitleg over de 4 natuurkwaliteiten. Het denk- en kennissysteem van de 4 natuurkwaliteiten is gebaseerd op observatie van de natuur, dus ook inclusief de natuur van de mens. De kwaliteiten zijn warm, koud, droog en vocht. Dit geeft voor degene die met dit systeem werken inzicht op wat gezondmakende en ziekmakende reacties zijn, en wordt de ingezette therapie inzichtelijk of deze de gewenste beweging laat zien. Binnen de gezondheidszorg is de een onmisbaar systeem om de persoon daadwerkelijk te genezen en niet enkel een symptoom te onderdrukken.

In het kort de kwaliteiten toegelicht:

  • sleutelwoorden bij warm: naar buiten, naar boven, actie, versnelling, beweging en extraverte uitingen.
  • sleutelwoorden bij koud: vertraging, terugtrekking, naar binnen en naar de diepte gericht, rust en introvertie.
  • sleutelwoorden bij droog: concentratie, kleiner maken, structuur, lgoisch redeneren, scheidend vermogen en of/of i.p.v. en/en.
  • sleutelwoorden bij vocht: uitbreiding, en/en i.p.v. of/of, chaos, invoelen en verbindend vermogen.

Een gezond persoon is in staat om al deze bewegingen te maken (vrij te bewegen over de assen, zie afbeelding), op het moment dat er klachten ontstaan, zien we dat iemand of doorschiet op een of twee van deze kwaliteiten of dat iemand niet meer in staat is om een bepaalde beweging te laten zien. Het zijn kwaliteiten die allemaal evenveel waarde hebben, het één is niet beter dan het andere, we hebben juist alle bewegingen nodig om een goede balans te hebben en daarmee een goede gezondheid.

We zijn allemaal anders, dat is geen nieuws! En als we dit vanuit de 4 natuurkwalieiten bekijken dan komt dit, omdat ieder van ons geboren wordt met 2 kwaliteiten die de overhand hebben, we noemen dit het temperament, dat wil dus niet zeggen dat iemand niet in staat is om de andere kwaliteiten aan te spreken, maar meer wat de eerste neiging is wat iemand bijv. in zijn/ haar gedrag laat zien.

Zoals je op de afbeelding ziet gaat het niet enkel om het kruis (de assen), maar ook zeker de om de ruimte die ontstaat tussen de assen. Iemand kan de kwaliteiten warm en droog in zich hebben, maar die reageert die per definitie hetzelfde als iemand met dezelfde kwaliteiten in zich, omdat er een verschil kan zijn in welke mate iemand bijv. de kwaliteit droog laat zien. Het blijft dus maatwerk.

De temperamenten:

  • Cholericus: kwaliteiten warm en droog
  • Sanguinicus: kwaliteiten warm en vocht
  • Melancholicus: kwaliteiten koud en droog
  • Flegmaticus: kwaliteiten koud en vocht.

Nogmaals niet ieder temperament is 100% hetzelfde, een professional kijkt altij naar wat iemand laat zien en bepaald daarme de mate waarin een kwaliteit in iemand zichtbaar wordt. Nu dat bovenstaande toegelicht is, is het niet verwonderlijk dat ene persoon anders reageeert op het ontvangen van een vaccinatie dan een ander persoon. En dat daarmee de "bijwerkingen" van een vaccinatie niet bij iedereen hetzelfde tot uiting komt, dit geldt overigens voor alle reguliere medicatie, maar ook voor bijv. fytotherapie of voeding. Daarnaast is er nog een belangrijke factor die bij iedereen anders is, de kwaliteit van de uitscheidingsorganen, welke uitscheidingsorganen zijn belast of zwak of sterk zijn vanuit de natuurgeneeskundige visie (deze is anders dan de reguliere visie) geeft belangrijke informatie over hoe er op medicatie gereageerd wordt.

Maar voor nu even terug naar de 4 natuurkwaliteiten. Als we kijken naar de sleutelwoorden van de verschillende kwaliteiten is het aannemelijk dat ieder temperament een ander beeld laat zien als reactie op een vaccinatie. Een sanguinicus heeft de kwaleiten warm en vocht, op basis van deze kwaliteiten zal deze persoon bijv. gemakkelijk koorts maken, roodheid en onrust laten zien of bijv. vage klachten en concentratieproblemen. Een flegmatisch persoon zal op basis van de kwaliteiten koud en vocht, gemakkelijk bleekheid laten zien, veel kou en neiging tot chroniciteit van klachten en het duurt vaak langer voordat deze mensen klachten laten zien. Een melancholicus heeft de kwaliteiten koud en droog, deze persoon zal voor een deel hetzelfde reageren als een flegmaticus, omdat zij beide de kwaliteit koud hebben, maar zal ook meer verkramping laten zien en verhardingen. Een cholericus zal voor een deel de klachten laten zien van een sanguinicus, omdat zij beide de kwaliteit warm in zich hebben, maar een cholericus zal bijv. ook de verkrampingen en verhardingen laten zien door de kwaliteit droog.

Hiermee wordt meer zichtbaar wat de reactie van een persoon kan zijn, op alle, maar uiteraard ook op vaccinaties. Helaas is het vaak zo dat als er een vertraagde reactie optreedt, deze niet meer meegenomen wordt als bijwerking van de vaccinatie. Deze mensen worden niet gezien binnen de reguliere zorg, want daar wordt uitgegaan dat iedereeen meteen een reactie laat zien op een medicijn. Vaak worden bijwerken met de kwaliteit warm genoteerd, denk aan de rode plekken of koorts na vaccinatie. Maar vergeet niet, dat dit soort reacties in een individu een doorschieten op één van de assen kan veroorzaken of zelfs dat iemand op langere termijn niet meer in staat is om één van de bewegingen nog te maken! Dit betekent voor iemand dat de balans wegvalt en daarmee de gezondheid wordt aangedaan.

Ik begrijp dat dit een compleet ander verhaal is dan wat je gewend ben vanuit de reguliere zorg. Maar we kunnen als individu nu eenmaal niet over één kam geschoren worden binnen een maatschappij, zorg hoort maatwerk te zijn, we zijn nu eenmaal niet hetzelfde.

In een ander blog zal ik nog dieper ingaan op de hulpstoffen die in vaccinaties aanwezig zijn en wat deze kunnen aanrichten binnen een lichaam.

Bron: En Simpel En Complex, Renée Koenders en Esther Tenhagen

Meer info over de 4 natuurkwaliteiten: www.4natuurkwaliteiten.nl 

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren