Manier van werken

Vanuit natuurgeneeskundig perspectief gaan we op zoek naar de oorzaak van de klachten. In sommige gevallen wordt er ook aan symptoombestrijding gedaan, om zo bijvoorbeeld hevige pijnklachten draaglijk te maken. Echter, het oplossen van het daadwerkelijke probleem is de basis. Onder andere om ervoor te zorgen dat men niet eindeloos afhankelijk blijft van medicatie en het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Er zijn verschillende aspecten die belangrijk zijn om een goede analyse te kunnen maken en van daaruit een behandelplan te kunnen opstellen.

Tijdens het eerste consult vindt er een gesprek plaats waarin de huidige klachten uitgebreid besproken worden. Ook in het verleden doorgemaakte klachten worden meegenomen. Aan de hand hiervan wordt de oorsprong van de klachten vaak duidelijk.

Tevens worden er foto’s gemaakt van de iris. In de iris is heel veel informatie te vinden ten aanzien van iemands gezondheid. Het gelaat, de houding en de buik kunnen ook veel informatie opleveren.

Sommige klachten vereisen lichamelijk onderzoek of een simpele test zoals bijvoorbeeld een urinetest, het meten van de bloeddruk of het voelen van de pols. Dit zal, indien noodzakelijk, eveneens plaatsvinden tijdens de eerste afspraak.

Na het eerste consult wordt de analyse gemaakt. Hierbij is de cliënt niet aanwezig. De uitslag van deze analyse en het hierop gebaseerde behandelplan zullen vervolgens met de cliënt doorgesproken worden. Pas als de cliënt hiermee akkoord gaat zal de therapie opgestart worden.

De verschillende behandelingen staan onder het kopje “behandelingen” beschreven.

Hierna zullen er verschillende vervolgconsulten plaatsvinden. De frequentie en de duur zal afhangen van de klachten. Tijdens de vervolgconsulten wordt uiteraard gekeken naar hoe het gaat met de klachten, maar ook of er andere veranderingen plaatsvinden. Uiteraard wordt continu bekeken of de therapie eventueel dient te worden bijgesteld.