Wat is Natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskunde is een manier van behandelen waarbij gezocht wordt naar de oorzaak van de klachten en niet aan symptoombestrijding gedaan wordt zonder de oorzaak aan te pakken.

Er zijn tal van aspecten die hier van belang zijn, voor meer informatie zie de tekst hieronder!

Of wilt u een persoonlijke toelichting of afspraak plannen?

neem contact op

Natuurgeneeskunde kent verschillende visies en behandelmethoden. De ene visie of methode is echter niet per definitie beter dan de andere. De holistische visie op ziekte en gezondheid komt daarentegen bij alle natuurgeneeskundige methoden terug. Dit is het grote verschil met de reguliere zorg.

Het maakt een groot verschil of men de mens als één geheel ziet of als optelsom van verschillende organen / orgaanstelsels. Waar ik zelf in het verleden veel tegenaan gelopen ben in de reguliere zorg is dat het voornamelijk symptoombestrijding betrof door een reguliere zorgverlener die volgens de ‘orgaanstelselvisie’ was opgeleid. Dit loste vaak de klachten niet goed genoeg op of ik kreeg elders weer andere klachten. Het verschil in benadering is alleen al terug te zien in de tijd die natuurgeneeskundige therapeuten nemen voor hun cliënten ten opzichte van bijvoorbeeld een reguliere arts.   

Een persoon bestaat uit een fysiek lichaam, maar daar blijft het niet bij. Het mentale, emotionele en zelfs het spirituele gedeelte hoort ook bij deze persoon. En zo zijn er nog meer te noemen. Wat ik vooral aan wil geven is dat het dus niet alleen maar fysiek is, of alleen maar emotioneel. Nee, eigenlijk zijn er altijd op alle vlakken symptomen waar te nemen. En door het één meer in balans te brengen zie je op het andere vlak ook verschuivingen ontstaan. Dat is holistisch kijken naar een persoon; alles van die ene persoon meenemen en niets loskoppelen van het geheel.

De methode die ik op de Hogeschool voor Natuurgeneeswijze Arnhem heb geleerd omvat een aantal aspecten. Allereerst de vier natuurkwaliteiten. Dit is een methode waarin ieder individu zijn / haar eigen plaatsje inneemt. Hiermee kan worden gezien welke natuurkwaliteiten (en in welke mate) naar voren komen in het temperament van iemand, welke beweging binnen deze natuurkwaliteiten voor een disbalans zorgen bij die persoon en hoe dat weer kan worden hersteld. Hiermee wordt dus ook het verloop van de therapie zichtbaar. Niet alleen of de klachten afnemen, maar ook of die persoon in zijn / haar geheel een gezondmakende beweging maakt.

Dit is een dynamisch geheel, dat wil zeggen dat iedereen een eigen temperament heeft, omdat niet alleen de vier natuurkwaliteiten hier een rol spelen, maar ook de hoeveelheid die men hiervan laat zien. Dat is dan ook één van de redenen waarom verschillende personen voor dezelfde klacht een andere therapie krijgen.

Een ander belangrijk aspect zijn de organen. Er wordt gekeken naar het functioneren van de uitscheidingsorganen en naar de uitscheidingen die iemand laat zien. Natuurgeneeskunde kijkt onder meer naar vervuiling van het lichaam door bijvoorbeeld eten / drinken, omgeving, stress en medicatiegebruik. En zo zijn er in ieders leven tal van factoren die voor vervuiling kunnen zorgen.

Vervuiling die onvoldoende of niet wordt afgevoerd zorgt voor stagnatie in het lichaam. Er kan geen doorstroming meer plaatsvinden. Zodoende ontstaat er een disbalans met mogelijk klachten tot gevolg. Door te kijken naar welke organen de vervuiling zouden kunnen opruimen (sterke organen) en deze vervolgens te stimuleren met bijvoorbeeld kruiden en daarnaast de organen die de ‘zwakke’ plekken zijn in het geheel te versterken, kan de balans weer hersteld worden. Ook dit is één van de redenen waarom de therapie voor ieder individu uniek is.

Ieder mens kan eenzelfde soort klacht anders beleven en uiten. Kijk bijvoorbeeld naar een ‘simpele’ verkoudheid. Dit kan zich uiten in koorts met een heftige keelpijn of alleen in een flinke snotneus. We kijken vanuit de natuurgeneeskundige visie voornamelijk hoe de aandoening zich bij die persoon uit. De benamingen van ziekten zijn vaak gebaseerd op een verzameling van symptomen, maar dat wil niet zeggen dat al die symptomen ook daadwerkelijk aan de orde zijn. Als natuurgeneeskundig therapeut is kennis van de reguliere geneeskunde wel van belang, omdat het kan zijn dat er symptomen zijn die niet bij een bepaald ziektebeeld passen. Het juist interpreteren van deze symptomen levert waardevolle informatie op. Ook wordt er door artsen vaak medicatie voorgeschreven voor bepaalde ziekten / symptomen. Het moge duidelijk zijn dat dit ook waardevolle informatie is voor mij als natuurgeneeskundig therapeut.

De kracht van natuurgeneeskunde ligt, als je het mij vraagt, bij de individuele benadering van de persoon. En daarbij niet bezig zijn met kwantiteit, maar met kwaliteit. Zo hoort zorg te zijn!