Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Leonie Scheutjens

Blog

overzicht:  volledig / samenvatting

Ziekten van deze tijd......

Geplaatst op 13 juni, 2018 om 4:40 Comments reacties (0)

Ziekten van deze tijd……

We leven in een 24 uurs maatschappij en heel veel mensen zijn er dan ook van overtuigd dat de 24 uur die in één dag zitten vooral nuttig besteed moeten worden.

Maar ja, wat is nuttig besteed? Dat is een vraag die iedereen zich zou moeten stellen, want dit is namelijk voor iedereen anders. En is nuttig alleen nuttig als er daadwerkelijk een doel behaald is of een deadline of een product in handen is of je huis helemaal spik en span is?

Veel mensen leven tegenwoordig om te werken i.p.v. werken om te kunnen leven…. Ik heb het grote geluk dat ik mijn droombaan heb gevonden en dat ik na een dag werken niet moe ben, niet uitgeput of mezelf leeggezogen voel. Maar ik hoor hele andere verhalen in mijn praktijk, mensen die compleet uitgeput thuiskomen om vervolgens nog van alles te “moeten”, slecht slapen hierdoor, overprikkeld geraakt zijn, zich ongelukkig voelen met daarbij nog tal van zowel emotionele, mentale of fysieke klachten. Die we allemaal wel eens hebben in een meer of mindere mate, maar als deze chronische vormen aannemen, dan mag je jezelf toch echt zorgen gaan maken over je eigen welzijn!!

Het meest erge van deze klachten is dan ook dat mensen zich vaak schamen, een masker opzetten om vervolgens maar weer door te gaan. “Want ja, als ik niet mee kan komen en iedereen om me heen kan het wel, dan zal ik de zwakke schakel wel zijn.” En dat is het laatste wat mensen willen, het gevoel dat ze de zwakke schakel zijn…. Met als gevolg dat deze mensen pas veel te laat aan de bel trekken of helemaal niet, waardoor het lichaam en de geest er wel voor gaat zorgen dat je MOET gaan luisteren.

Denk aan angststoornissen, depressie, burn out / overspannenheid en dit heel vaak in combinatie met fysieke klachten die de meest uiteenlopende karakters kunnen hebben.

Als mensen te lang rondlopen met deze klachten is het vaak onvermijdelijk dat zij aan de reguliere medicatie moeten, om weer een weg terug te vinden naar een normaal leven. Ik ben dan op zo’n moment voorstander van medicatie, mits het doel wel gaat zijn dat deze medicatie ook weer afgebouwd gaat worden tot nul. Niet alle reguliere behandelaars hebben dat doel en het doel is voor een groot deel ook afhankelijk van de persoon zelf.

De medicatie is een noodgreep, om te overleven, maar daarnaast is het bewustwordingsproces en het begeleiden van mensen terug naar hun gevoel een must!

Zeker voor mensen die van nature gevoelsmensen zijn, zij zijn niet gebaat met cognitieve therapie, ja eventjes, om de boel te herstructureren, maar niet alles is voor hen van nature te beredeneren of in schema’s te plaatsen. Dat is waarschijnlijk ook hetgeen waar het op de eerste plaats al misging.

De maatschappij vraagt om structuur, het handelen na protocollen, zwart – wit regels, en zeker niet naar een gevoel, een gevoel wat niet altijd binnen de voorgaande kaders past en wat ook zeker niet altijd helder onder woorden te brengen is voor een ander…

Maar deze gevoelsmensen zijn onmisbaar voor onze maatschappij! Net als dat bouwvakkers en vuilnismannen onmisbaar zijn, juist de diversiteit zorgt voor een goede balans. Een aanvulling op elkaar en met elkaar… gevoelsmensen hebben grote vermogens om mensen met elkaar te verbinden, dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en daardoor een mogelijkheid om oplossingen te vinden op een meer creatieve manier.

Helaas zijn deze kwaliteiten ook voor deze mensen vaak een valkuil, ze willen graag een ander tevreden houden, proberen zo hard om de mogelijkheden die ze zien uit te voeren binnen de gestelde kaders, maar vaak is daar zo weinig bewegingsvrijheid dat dit een uitputtingsslag wordt voor de persoon zelf. 

Onze protocollen maatschappij is de laatste jaren flink doorgedrongen in onze gezondheidszorg, ook daar moet het op één en dezelfde manier bij iedere patiënt die binnenkomt! Het moet navolgbaar zijn, dus daarom hebben we protocollen…. Maar niet iedereen is hetzelfde, dus is het dan wel zo navolgbaar? Ja de stappen die genomen zijn, zijn navolgbaar, maar het proces van de patiënt daarentegen vele malen minder. Niet iedereen geeft op therapie A de reactie A. En dat is dan eigenlijk vooral heel jammer voor de patiënt, want hierdoor ontstaat steeds weer onbegrip door o.a. de omgeving van deze patiënten, hun familie, vrienden en werkgever. Want ja ze moeten beter zijn, want ze hebben de therapie doorlopen….

Zij lopen dan weer tegen een muur van onbegrip op, niet gezien worden en dit is een zeer pijnlijke constatering, want hierdoor gaan ze nog maar beter hun best doen. Met als gevolg……

Het is soms lastig, dat merk ik zeker in mijn praktijk, om mensen weer bij hun gevoel te brengen. Dit kan allerlei oorzaken hebben, o.a. schaamtegevoel, niet geleerd als kind dat het oké is om naar je gevoel te luisteren, te lang in een overlevingsstrategie te hebben gestaan (in mijn vak praat ik dan over een blokkade), het niet meer weten waar je grenzen liggen, nooit de mogelijkheid gezien om je eigen ideaalbeeld neer te zetten maar vooral bezig geweest met dat van anderen, en zo zijn er nog tal van zaken.

Om mensen terug te brengen naar hun gevoel zijn er verschillende mogelijkheden en vaak werken m.n. de combinaties heel goed, het is maar net waar iemands ingang ligt. Dus dat is maatwerk dat past niet in een protocol.

En omdat dit niet in een protocol past, wordt het vaak als zweverig afgedaan, maar eigenlijk is dit het tegenovergestelde, want door het maatwerk wordt de therapie per persoon wel navolgbaar.

Gelukkig komen er steeds meer methoden bij, die zelfs ook de reguliere sector beetje bij beetje binnendruppelen…..

Het is zo belangrijk dat je kritisch gaat kijken wat deze 24 uurs maatschappij voor jouzelf inhoudt…. Of dit dan ook daadwerkelijk passend is bij het gevoel wat het je geeft…. Ja het is een feit dat de klachten die hiervoor genoemd zijn, in een steeds grotere mate mensen treft, kijk eens in je omgeving, hoeveel mensen kun jij opnoemen?

En hoe zeg eens eerlijk, hoe vaak voel jij jezelf echt goed en hoe vaak minder goed of zelfs slecht? Kijk eens naar 1 week of 1 maand….

Maak dan de som op, denk je dat er iets moet gebeuren in jouw leven om preventief op je gezondheid te werken? Of is het al niet meer preventief en heb je al daadwerkelijk klachten?

Ja binnen de “alternatieve” zorg zijn vele therapeuten, die deze klachten op een geheel andere manier benaderen, holistisch, want je bestaat uit alle aspecten, niet alleen maar fysiek of mentaal of emotioneel, je kunt en mag het niet loskoppelen! Dan doe je jezelf tekort!

En ja, je kunt deze therapeuten ook benaderen als je al een reguliere behandeling ondergaat, deze klachten zijn door verschillende behandelaars naast elkaar heel goed complementair te behandelen.

Pas goed op jezelf!!

Warme groet,

Leonie

Vaccinatiebeleid wordt Europese last?

Geplaatst op 20 mei, 2018 om 5:20 Comments reacties (0)

Onderstaande blog heb ik samen met mijn collega Huub (Nederlandse academie voor Natuurgeneeskunde) geschreven.


Een paar dagen geleden passeerde er een boeiend nieuwsbericht. Het zal haast onopgemerkt aan de meesten voorbij gegaan zijn, maar het trok in ieder geval onze aandacht. Na enig overleg bleek het een rijke voedingsbodem voor een aantal (toekomstige) blogberichten. De strekking van het nieuwsbericht is als volgt: Nederland moet toe werken naar een strakker vaccinatiebeleid waarbij de lat wordt gelegd op een vaccinatiepercentage van minimaal 95 %. Dit moet niet alleen de norm worden in Nederland maar in de gehele Europese Unie. De punchline hierachter : Een land dat haar vaccinatiebeleid laat versloffen geldt als de zwakste schakel en brengt niet alleen de eigen bevolking maar die van de gehele EU in gevaar.

Dat is nogal wat, een baud statement zeg maar. Wat in deze discussie steeds weer fascineert is de zo overduidelijke tegenstelling die deze in zich draagt. De zekerheid die de overheid aan vaccinatie koppelt (eenmaal gevaccineerd ben je veilig) aan de ene kant en tegelijkertijd maar blijven roepen dat kinderen die niet gevaccineerd zijn een bedreiging vormen (voor al die wél gevaccineerde en dus toch al veilige kinderen).

Een metafoor ter verduidelijking. Stel je eens voor dat de Verenigde Staten vanwege het vele aantal schietincidenten de bevolking verplicht stelt om een kogelvrij vest te dragen. Er kan dan nog wel geschoten worden, maar de bevolking is in ieder geval veilig. Echter, diegenen die weigeren om het kogelvrij vest te dragen, worden in de ban gedaan. Zonder kogelvrij vest zijn zij een ernstige bedreiging voor de 95 % van de bevolking die wel deze bescherming draagt.

In deze metafoor wordt meteen duidelijk hoe ridicuul deze redenering is. Als we het terug plaatsen binnen het domein van vaccinatie blijft de redenering om dezelfde redenen ridicuul. Tenzij er nog iets anders speelt wat ons niet wordt medegedeeld. Want is de gemiddelde vaccinatie wel zo doeltreffend als ons wordt voorgesteld? Evolutie als proces is nog steeds gaande en bacteriën en virussen kennen een hoge mutatiegraad. Het kinkhoest virus van vandaag kan enorm verschillen van dat van een aantal jaren geleden, terwijl het vaccin de laatste jaren niet meer is aangepast. Van een aantal bacteriën en virussen is bekend dat ze actief de hun kenmerkende stoffen modificeren. (deze stoffen werken als antigenen als ze in ons lichaam binnenkomen en zijn de trigger om antistoffen aan te maken. Antigeen en antistof zijn als slot en sleutel, op ieder slot past steeds maar één sleutel). Vaccinatie met dode of levende materie is daarom slechts dan garantievol als de wereld daarna niet meer verandert. Maar rond 500 v. Chr. wist Heraclitus al “Verandering is de enige constante” en niets blijft hetzelfde, ook niet de antigenen van virussen en bacteriën.

Uiteraard blijft ook ons lichaam niet hetzelfde. Er verschijnen steeds meer artikelen over hoe ons genetisch materiaal iedere keer weer verrijkt wordt na uitwisseling met onder andere virussen. We zijn in staat om ons aan te passen aan omstandigheden en zo ook aan ziekteverwekkers.

Het immuunsysteem speelt daarin een voorname rol en laten we eerlijk zijn, ons lichaam is uitgerust met een fantastisch immuunsysteem! Het is een systeem wat geactiveerd wordt meteen na het moment van binnendringen (via de normale wegen) van een ziekteverwekker en actief blijft tot en met het vernietigen van diezelfde ziekteverwekker. De manier van binendringen is hierbij van belang en gaat in een bepaalde volgorde. De grens tussen binnen- en buitenwereld wordt gevormd door onze contactorganen, de huid, het spijsverteringskanaal en de luchtwegen. Normaliter komen alle ziekteverwekkers uitsluitend via deze organen (huid, spijsvertering, longen) ons lichaam binnen en zal er een normale en efficiënte immuunreactie op gang gezet worden. Maar bij vaccinaties is dit in hoge mate anders. Het vaccin wordt regelrecht en diep in het systeem ingespoten, waardoor de “poortwachters” geen waarschuwing af hebben kunnen geven. Het is dan ook niet vreemd dat de immuunreactie na een vaccinatie veel heftiger kan verlopen, want er ontstaat paniek in het systeem, er wordt informatie gemist die er had moeten zijn. Informatie die juist ontbreekt omdat de poortwachters omzeild zijn.

Daarmee is het dan ook niet vreemd dat in de laatste jaren, met het toenemend aantal vaccinaties ook de auto immuunziekten en allergieën (een overtrokken reactie van het immuunsysteem) in ons land en Europa (en andere Westerse landen) sterk zijn toegenomen.

Om de spanning nog meer op te voeren bevatten alle vaccinaties hulpstoffen en uiteraard hebben deze hulpstoffen ook invloed op ons lichaam, dat kan ook niet anders, lichaamsvreemd als ze zijn. Helaas wordt hier weinig informatie over verstrekt. Denk echter even aan alle hulpstoffen (E-nummers onder andere) in onze voeding en hoeveel informatie hierover de laatste jaren naar buiten gekomen is. Meegenomen hoe we daar iedere keer toch weer enorm van schrikken, dan geeft dat toch te denken. Het klopt dat niet alle hulpstoffen schadelijk zijn, maar er blijven er altijd over die wel schadelijk zijn. De kwik component zal in dit aspect wel een van de meest genoemde zijn. Velen van ons zijn kritisch waar het gaat om voeding, dus waarom zou je niet kritisch zijn over wat er zit in de medicijnen die je slikt.

Het is vaak ook niet makkelijk voor jonge ouders, want eigenlijk moet je al beginnen met jezelf in te lezen voordat je kleine spruit geboren is. Maar dan heb je al zoveel dingen te regelen, dat je vaak meegezogen wordt in de flow van het consultatiebureau. En dat niet alleen, heb je wel een kritische blik dan moet je heel sterk in je schoenen staan, om aan je standpunt vast te houden. Daar komt nog bij dat de sociale druk, mede door dit soort nieuwsberichten, enorm hoog is. Helaas is de informatie verstrekking in veel gevallen zeer eenzijdig en is de kennis van medewerkers van het consultatiebureau beperkt. Daarnaast mag een arts die regulier werkzaam is, geen negatief advies geven als het gaat om vaccinaties. Zij zijn een belangrijk instrument in het hoog houden van de schone schijn.

Het is tegenwoordig verplicht om bijsluiters te verstrekken van alle medicijnen die gebruikt worden, maar dit is helaas niet altijd het geval als het gaat om vaccinaties Veel consultatiebureaus hebben deze informatie wel, maar wordt zeker niet in alle gevallen meegegeven, vaak moeten ouders hierom vragen. En als het al meegegeven wordt, is het pas na vaccinatie en dan is het kwaad al geschiedt. Op de site van het RIVM is de informatie verstrekking zeer gering. Pas na goed zoeken kom je een bijsluiter tegen en deze is dan vaak zo beknopt dat je onderbuik gevoel al zegt dat het niet zo mooi kan zijn als aangegeven wordt.

De mate waarin een persoon last heeft van vaccinatieschade is van vele factoren afhankelijk, zeker als je het bekijkt vanuit het holistisch perspectief van de natuurgeneeskunde. Waar of hoe of hoe snel iets tot uiting komt is per persoon verschillend. Het hangt af van de constitutie, het temperament, belaste of sterke organen, de omgeving waarin je leeft, dit alles maakt je tot de persoon wie je bent, en niemand is hetzelfde! Het is niet logisch te veronderstellen dat de reacties van twee verschillende personen wél hetzelfde zouden zijn.

Vaccinatieschade wordt vaak niet eens erkend door reguliere behandelaars. Tegelijkertijd blijft het aantal patiënten met dergelijke vaccinatieschadeklachten in de praktijken van veel natuurgeneeskundig therapeuten en homeopaten stijgen. Dat het aantal alleen maar blijft groeien kan ook niet anders, want de hoeveelheid vaccinaties laat ook een gestage stijging zien over de voorbije jaren. Het lijkt wel of dit niet het geval is, want ja, de hoeveelheid prikken die je kindje krijgt groeit niet. Het aantal verschillende vaccinaties per cocktail verandert achter wel degelijk.

Het toedienen van meerdere (afgezwakte) ziekteverwekkers vertegenwoordigt ook geen normaal ziekteproces. Meerdere ziekteverwekkers die tegelijk het systeem binnenkomen is zelfs voor moeder natuur een knap staaltje…. Wie heeft er ooit de bof, mazelen en rode hond tegelijk gehad?

Wat tot slot nog boven deze hele discussie uit toornt is de vraag wat er nu eigenlijk gemanged moeten worden. De reguliere medische wetenschap is overduidelijk bezig met het managen van ziektes. Het woord ‘ziek’ kom je tegen in de meest kenmerkende woorden en begrippen. Voor ons als natuurgeneeskundigen is de essentie het managen van gezondheid. Het versterken ervan en het terugveren na verstoring van de balans in de gezondheid. In een latere blog zullen we hier nog verder op in gaan.

Het moge duidelijk zijn dat preventief, verplicht en massaal vaccineren veel meer heeft van het managen van ziekten dan van het zo broodnodige managen van gezondheid.

Er is nog veel meer te zeggen over vaccinatie en de onbelichte zijde hiervan. Graag nodigen we je uit om onze vervolgblogs hierover te volgen.

De volgende blog in deze reeks gaat over vaccinaties bezien vanuit de vier natuurkwaliteiten.

Leonie & Huub

Ken jij iemand met rugklachten?

Geplaatst op 20 mei, 2018 om 5:10 Comments reacties (0)

Hoe vaak hoor je tegenwoordig niet, “Ik heb last van mijn rug”, “Ik heb last van mijn nek- en schouders”, “Ik zit helemaal vast”, “Ik heb last van mijn hernia, waar ze regulier niets meer aan kunnen doen”, en zo zijn nog vele voorbeelden te noemen!

Maar denk ook zeker aan kleine kinderen of baby’s, hoe vaak hoor je een moeder niet zeggen dat haar baby langdurig huilt, of slecht slaapt. Hier zijn tal van redenen voor te bedenken vanuit de natuurgeneeskunde, en het is dan ook zaak voor jonge moeders om verder te kijken dan het consultatiebureau of huisarts, want dit is een veel gehoorde klacht, deze begint zo langzamerhand erbij te horen, en gaat de optiek van de reguliere zorg vanzelf weer over. Maar dat kan gevolgen hebben voor je kleintje op de langere termijn… Maar daarover zal ik later meer gaan uitweiden!

Maar goed ik hoor in mijn omgeving veel mensen klagen over rug,- nek,- en schouderklachten. Is dit dan iets van deze tijd? Nou dat zou zomaar kunnen, de belasting voor ons lichaam is in de afgelopen jaren zeker toegenomen! Zitten is namelijk zeer belastend voor de ruggengraat! We leven in een maatschappij waarbij we steeds meer zitten, minder beweging hebben / nemen, onze houding verslechterd door het veelvuldig gebruik van mobiele telefoon en tablets.

En het feit dat rugklachten steeds vaker voorkomen bij al relatief jonge mensen, vind ik zorgwekkend.

Al een paar jaar pas ik in mijn praktijk de Dorn therapie toe. Dit is een zachte werveltherapie waarbij uitgegaan wordt van het beenlengteverschil wat het gros van de mensen heeft.

Dit beenlengteverschil ontstaat vaak doordat de gewrichten van de heup, knie en enkel niet in de juiste positie staat. Dit is d.m.v. zachte druk en beweging van het been weer te corrigeren, waardoor het te lange been weer korter wordt. Vanuit de reguliere zorg wordt vaak het te korte been gecorrigeerd m.b.v. een inlegzool of aangepaste schoen, helaas in veel gevallen met weinig resultaat als het gaat om de rugklachten.

Onze hersenen willen dat het hoofd recht blijft staan, dat er dan ook wervels uit het lood gaan staan is dan niet zo vreemd op het moment dat er een beenlengteverschil is ontstaan. Als het hoofd recht blijft staan dan zal er elders tussen het hoofd en het staartbeen iets moeten gebeuren om dit te bewerkstelligen.

Ook de wervels en het SI-gewricht kunnen m.b.v. zachte druk en beweging weer gecorrigeerd worden. Daarnaast is het tevens belangrijk om de spieren mee te behandelen en dan vooral de spieren die de wervelkolom op zijn plaats houden, doordat wervels verkeerd gaan staan is het logisch dat ook verandering plaatsvindt in de spieren.

Dit kan bijv. d.m.v. massage of schröpfen of beide om de doorbloeding te stimuleren, om de spieren beter te voeden, maar tevens om de afvalstoffen af te voeren, waardoor verkrampingen zich kunnen opheffen.

Daarnaast maak ik in mijn praktijk veel gebruik van de auriculotherapie, dit kan ook bij de Dornbehandeling een mooie aanvulling zijn, maar tevens kan voetreflex een waardevolle aanvulling zijn!

Veel mensen kunnen geholpen worden m.b.v. de Dorntherapie, niet iedereen, het een sluit beter aan bij de één dan bij de ander, daarom vind ik juist de combinaties die ik kan maken in mijn praktijk zo fijn!

Heb je rug-, schouder- of nekklachten en zou je graag meer informatie willen, neem dan even contact met mij op! Tevens kun je op mijn website nog meer informatie vinden over de behandelingen die ik je kan bieden binnen mijn praktijk.

www.scheutjens-natuurgeneeskunde.nl

06 – 47 86 77 92

[email protected]


Rss_feed